Friday, October 7, 2011


HELLO peeps ! ~ hari ini kami belajar tentang kurikulum . :)
Apakah yang dimaksudkan dengan KURIKULUM ? Terdapat pelbagai pengertian kuikulum antaranya ialah :


Apakah yang dimaksudkan dengan dimensi ? dimensi bererti parameter atau pengukuran untuk mendefinisikan sifat sesuatu objek atau perkara .T I L L T H E N :D